ร่วมบริจาค

Feeding Thailand เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร จัดตั้งเพื่อมอบอาหาร โอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่คนไทย ทุกการสนับสนุนจะช่วยให้เรามอบความช่วยเหลือเหล่านี้ให้แก่ผู้คนที่ประสบปัญหาจากวิกฤต COVID-19

ท่านสามารถสนับสนุนเราได้โดยการร่วมโครงการ Help Matcher