เกี่ยวกับเรา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลกในปี 2020 ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากมาย และยังสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ประเทศไทย ก็ต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคนี้ และได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ผู้คนจำนวนมากต่างประสบปัญหา หลายอาชีพต้องหยุดงาน และขาดรายได้ แม้หน่วยงานภาครัฐจะให้การช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอและทั่วถึง อีกทั้งยังขาดความต่อเนื่องด้วย ทีมงาน Feeding Thailand เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องเพื่อขอรับความช่วยเหลือ และรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่เดือดร้อน

ด้วยแนวคิดจากองค์กร Feeding America เราจึงมุ่งมั่นที่จะก่อตั้งโครงการภายใต้ชื่อ Feeding Thailand เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางธนาคารอาหาร (Thai Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน มีอาหารเพียงพอ พร้อมจัดส่งให้ผู้ที่เดือดร้อนอย่างทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่เฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เท่านั้น แต่จะต้องดำเนินการสืบต่อไปเพื่อบรรเทาปัญหาปากท้องของประชาชน

ช่องทางการติดต่อ

Facebook Feeding Thailand
เว็บไซต์ feedingthailand.co
Email [email protected]


ทีมงาน Feeding Thailand

วชิรา พงษารัตน์
รมณ พงษารัตน์
เคียวกะ อาเบะ (Kyoka Abe)
อนุวัฒน์ แสวงศร
คัมภีร์พรรณ สมบูรณ์เลิศสิริ
ดร. อุทุมพร สุระยศ
ณรงค์พร เหล่าศรีสิน
จารุวรรณ เชื้อดี
สิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์
ปรเมศวร์ วัฒนประสาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา